Przejdź do treści


“Bezpieczna droga do szkoły”- Akcja sądeckiej Policji

źródło: KM Policji w Nowym Sączu

W związku z rozpoczynającym się w czwartek rokiem szkolnym 2016/2017, biorąc pod uwagę konieczność poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do i ze szkół Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu w dniach 01-09 września przeprowadzi wzmożone działania pod nazwą “Bezpieczna droga do szkoły”.

Celem tych działań będzie zapewnienie bezpieczeństwa uczniom poruszającym się po drogach. Szczególnym nadzorem sądeccy policjanci obejmą zorganizowany przewóz dzieci i młodzieży autobusami szkolnymi, jak również będą zwracać uwagę na to czy dzieci są przewożone w sposób właściwy w pojazdach osobowych. We wrześniu i październiku będą prowadzić wzmożone kontrole autobusów dowożących dzieci do szkół.

Na czas akcji policjanci będą skierowani w rejony placówek edukacyjnych. Będą pomagać dzieciom przy przekraczaniu jezdni na przejściach dla pieszych w pobliżu szkół, przy okazji ucząc najmłodszych prawidłowego zachowania się na drodze, a w czasie zajęć lekcyjnych patrole będą reagować na wykroczenia w ruchu drogowym prowadząc między innymi kontrole radarowe.

Ponadto we wrześniu i październiku w sądeckich szkołach zostaną przeprowadzone spotkania profilaktyczne z dziećmi, rodzicami i nauczycielami na temat bezpiecznych zachowań na drodze. Serdecznie zachęcamy dyrekcję szkól podstawowych do zgłaszania zapotrzebowania na pogadanki z zakresu bezpieczeństwa na drodze dla uczniów klas pierwszych. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 15 września. Podania proszę kierować na adres mailowy: komendant@nowy-sacz.policja.gov.pl

Ponadto podczas spotkań policjanci będą informować o realizowanej VII edycji akcji “Odblaskowa Szkoła”, której celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego najmłodszych jego uczestników.

źródło: Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu