Przejdź do treści


20-lecie Powiatu Nowosądeckiego

20-lecie Powiatu Nowosądeckiego - Fot. Maria Olszowska

Radni pięciu kadencji oraz zaproszeni goście wspólnie świętowali 20-lecie Powiatu Nowosądeckiego w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.
W trakcie uroczystości początki tworzenia się powiatów przypomniał Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch.
– W pierwszej kadencji (lata 1998-2002) Rada Powiatu Nowosądeckiego liczyła 60 radnych, później zmniejszono tę liczbę o ponad połowę – mówił przewodniczący RPN Zygmunt Paruch. – Od 2002 roku jest więc 29 radnych. W ciągu pięciu kadencji w wyborach samorządowych mieszkańcy Sądecczyzny wybierali łącznie 176 radnych powiatowych. Cztery osoby pełnią funkcję radnych już piątą kadencję, ośmiu radnych było wybieranych przez mieszkańców na cztery kadencje, 10 radnych wybierano do Rady Powiatu Nowosądeckiego na trzy kadencje, zaś 16 osób wykonywało mandat radnego drugą kadencję. Łącznie w ławach Rady Powiatu Nowosądeckiego w czasie pięciu kadencji zasiadały 102 osoby. Rada Powiatu Nowosądeckiego obradowała na 193 sesjach, podjęła 1936 uchwał, a radni złożyli 1517 interpelacji.
Starosta nowosądecki Marek Pławiak przedstawił najważniejsze inwestycje obecnej kadencji, wśród których znalazły się między innymi rozbudowa Szpitala Powiatowego w Krynicy-Zdroju i stworzenie oddziału pediatrii, intensywnej terapii, bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni, powstanie nowej podstacji Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Piwnicznej-Zdroju. Budowa nowej siedziby dla Liceum Ogólnokształcącego w Grybowie. Powiat nowosądecki przeznaczył również sporo środków na remonty dróg i budowę chodników. Jedną z największych inwestycji drogowych była niewątpliwie budowa obwodnicy zachodniej Nowego Sącza. Jej otwarcia dokonano 10 lutego 2016 r.
– W latach 2015-2018 wydatki drogowe zamknęły się kwotą niemal 151 milionów złotych! – dodał starosta Marek Pławiak. – W tym okresie wyremontowaliśmy i odbudowaliśmy ponad 50 kilometrów dróg i niemal tyle samo chodników. Innowacją, którą wprowadziliśmy w działaniach na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego było malowanie białych linii oznaczających krawędź boczną dróg powiatowych. Zdecydowanie poprawiło to bezpieczeństwo jazdy.


/Fot. Maria Olszowska