Przejdź do treści


Zostań uczestnikiem Centrum Sądeckiego Seniora! Trwa nabór

Już od nowego roku zostanie otwarte w Nowym Sączu przy ul. Szwedzkiej 2 Centrum Sądeckiego Seniora.
Właśnie ruszył nabór osób chętnych do uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Centrum Sądeckiego Seniora.

Prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak zachęca mieszkańców Nowego Sącza w wieku 60+ zainteresowanych korzystaniem z oferty Centrum Sądeckiego Seniora do zgłaszania swojego udziału poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego i dostarczenie go do Biura Organizacji Pozarządowych, przy ul. Nawojowskiej 17a, Biura Obsługi Mieszkańców w budynku Ratusza, Rynek 1 bądź do Biurze Obsługi Mieszkańców w Galerii Handlowej Trzy Korony, ul. Lwowska 80.
Szczegółowe informacje dostępne w ogłoszeniu o naborze uczestników do „Centrum Sądeckiego Seniora” w Nowym Sączu.

Utworzony Klub Seniora przy ul. Szwedzkiej 2 w Nowym Sączu posiada infrastrukturę pozwalającą na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także aktywizowanie i zaangażowanie Seniorów w działania samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego. Pomieszczenia są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zadanie współfinansowane ze środków Wojewody Małopolskiego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015- 2020

Szczegóły na stronie www.nowysacz.pl