Przejdź do treści


Zarejestruj się w Miejskim Systemie Powiadamiania SMS

Z systemu powiadamiania SMS można korzystać od 1 sierpnia 2014 roku. System przekazuje za pomocą wiadomości SMS informacje o możliwości wystąpienia poważnych zagrożeń takich jak burze i silny wiatr.

Zarejestruj się w Miejskim Systemie Powiadamiania SMS i otrzymuj bezpłatne wiadomości SMS z informacjami o:

  • sytuacjach kryzysowych w mieście zagrażających zdrowiu i życiu
  • zagrożeniach meteorologicznych lub hydrologicznych (np. burze, silne opady deszczu lub śniegu, silne wiatry, podniesione stany wód)
  • wydarzeniach kulturalnych i sportowych (np. festyny, imprezy sportowe, koncerty)
  • publicznym transporcie zbiorowym (np. zmiany rozkładów jazdy komunikacji miejskiej)
  • z zakresu gospodarki komunalnej (np. zbiórka odpadów wielkogabarytowych)

 

Otrzymywanie wiadomości z Miejskiego Systemu Powiadamiania SMS jest bezpłatne. Jedyny koszt to jednorazowa opłata za wysłanie wiadomości SMS rejestrującej lub wyrejestrowującej (zgodny z cennikiem właściwego operatora GSM).

Rejestracji w systemie można dokonać na dwa sposoby:

  • wysyłając SMS na numer 799 599 523 w treści wpisując wybrany kod rejestrujący
  • wypełniając formularz rejestracyjny na stronie www.nowysacz.serwersms.pl.

Z systemu można się wyrejestrować w dowolnym momencie.