Przejdź do treści


Zakończyły się konsultacje rynkowe dotyczące budowy stadionu dla Sandecji

Wizualizacja stadionu miejskiego - fot. UM NS

Urząd Miasta Nowego Sącza poinformował, że zakończone zostały konsultacje rynkowe z podmiotami zainteresowanymi budową nowego stadionu miejskiego oraz zapewnieniem infrastruktury lokalowej dla Urzędu Miasta Nowego Sącza.

W badaniu rynku ogłoszonym przez władze miasta w czerwcu bieżącego roku wzięły udział firmy i instytucje. Kilka podmiotów wyraziło duże zainteresowanie i chęć współpracy zarówno przy realizacji budowy nowego stadionu miejskiego przy ul. Kilińskiego w Nowym Sączu, jak i zapewnieniu infrastruktury lokalowej dla Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Obecnie prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel przystępuje do rozmów w celu bezpośrednich konsultacji i analizy opinii, sugestii, możliwości, oczekiwań, wypracowania najkorzystniejszych rozwiązań i warunków, na jakich zainteresowane podmioty lub instytucje wzięłyby udział we współpracy przy realizacji wymienionych przedsięwzięć.

Na podstawie przesłanych ankiet oraz spotkań stworzone zostaną raporty z badania rynku zawierające listę rekomendacji rynkowych dotyczących realizacji przedsięwzięć.

Na potrzeby stworzenia raportów miasto zbada zaprezentowane koncepcje pod kątem możliwych wariantów ich realizacji. Zostanie także dokonana identyfikacja koniecznych do wykonania działań, w tym koniecznych do przeprowadzenia dodatkowych analiz i prac w zakresie szczegółowych założeń prawnych, ekonomicznych, finansowych oraz technicznych.

W końcowym etapie prac przygotowane zostaną opracowania na temat rekomendowanych modeli realizacji przedsięwzięć, uwzględniających rozpatrywane wcześniej aspekty prawne, ekonomiczne, finansowe, techniczne oraz rynkowe.

/źródło: UM NS