Przejdź do treści


Zakończył się remont drogi powiatowej w Kamionce Wielkiej

  • Opublikowano:
  • Autor:
Zakończył się remont drogi powiatowej Kamionce Wielkiej

Zakończony został kompleksowy remont drogi powiatowej prowadzącej przez Kamionkę Wielką. W ciągu ostatnich dwóch lat przeprowadzono drugi etap prac modernizacyjnych. Dzięki temu, cała trasa została gruntownie odnowiona. Wartość inwestycji wyniosła ponad 5,28 mln zł!

Starosta Marek Kwiatkowski podkreśla, że w tym roku oprócz nowej nawierzchni udało się również wymienić dwa przepusty i wybudować aż trzy przejścia dla pieszych. Jest to szczególnie ważne, biorąc pod uwagę dużą ilość osób korzystających z tej trasy, zwłaszcza w okolicach szkoły, gdzie teraz znajduje się nowoczesne przejście dla pieszych

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 4 524 842,70 zł, z czego uzyskano dofinansowanie w wysokości 2 014 050 zł z Regionalnego Funduszu Rozwoju Dróg oraz 1 940 000 zł z Funduszu Leśnego. Powiat Nowosądecki wniosił wkład własny w wysokości 12,6%.

Równolegle z modernizacją samej drogi, gmina Kamionka Wielka zainwestowała w budowę chodnika na początkowym odcinku trasy. Powiat Nowosądecki zakupił i udostępnił grunty pod budowę tego chodnika.

/Fot. Maria Olszowska