XXV sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego w najbliższy czwartek

Opublikowano 28 sierpnia 2017 przez
XXV sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego w najbliższy czwartek
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu – fot. Maciej Berowski

W najbliższy czwartek, 31 sierpnia 2017 r. w sali obrad Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu odbędzie się XXV sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego. Początek o godz. 13.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Sprawozdanie starosty z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o stanie środowiska na terenie Powiatu Nowosądeckiego w 2016 roku.
 7. Informacja o pozyskanych funduszach unijnych i innych funduszach zewnętrznych, złożonych wnioskach i efektach realizacji projektów wdrażanych przez Powiat Nowosądecki w I półroczu 2017 r.
 8. Informacja na temat stanu przygotowań szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowosądecki do realizacji zadań statutowych w roku szkolnym 2017/2018.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany planu finansowego podziału środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowosądeckim w 2017 r.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok.
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.
 12. Oświadczenia, wolne wnioski.
 13. Zamknięcie sesji.

źródło: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu