Przejdź do treści


Wyniki audytu w spółce Sądecka Infrastruktura Miejska – Sytuacja finansowa jest bardzo trudna

Briefing prasowy SIM - foto. UMNS

Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel oraz prezes spółki Anna Bednarczyk – Maśko podczas spotkania z dziennikarzami zaprezentowali wyniki audytu przeprowadzonego w spółce Sądecka Infrastruktura Miejska.

– Kontynuując politykę otwartości i informowania mieszkańców Nowego Sącza na temat poszczególnych aspektów funkcjonowania miejskich instytucji, podsumowujemy audyty wykonane w jednostkach podległych prezydentowi miasta Nowego Sącza – mówił prezydent Handzel.

Szczegółowe wnioski zaprezentowała prezes Anna Bednarczyk – Maśko. Jej zdaniem sytuacja finansowa spółki jest bardzo trudna. – Spółka została założona w listopadzie 2015 r. Swoją działalność operacyjną rozpoczęła w styczniu 2016 r., z kapitałem zakładowym wynoszącym sto tysięcy złotych. Spółka otrzymała do realizacji zadania, które wcześniej były wykonywane przez inne jednostki miejskie. Nieruchomościami zarządzał STBS, a Rynkiem Maślanym MKS Sandecja – podkreśliła Anna Bednarczyk – Maśko a następnie omówiła czynniki, które złożyły się sytuację w spółce:

  • Prognozowany wynik finansowy spółki za 2018 rok, to strata przekraczająca wartość kapitału zakładowego spółki, w kwocie 170 tys. zł. Wymagana kwota, jaką miasto musiałoby dofinansować spółkę, to ok. 200 tys. zł.
  • Konieczność zwrotu dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – w kwocie 32 tys. zł – z tytułu błędu ze strony spółki w kontekście zatrudnienia osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Konsekwencją nieprawidłowości było wstrzymanie całości dofinansowania z PFRON.
  • Wysokie koszty ogrzewania biurowej powierzchni użytkowej spółki, która za ogrzanie 75 metrów kwadratowych powierzchni, płaci rocznie blisko 30 tys. zł.
    Strata poniesiona przez spółkę z tytułu planowania objęcia roli inwestora zastępczego w projekcie budowy stadionu Sandecji, czego skutkiem są ponoszone koszty, czterokrotnie wyższe niż przychody, oraz strata finansowa w wysokości 31 tys. zł.
  • Strata wynikła z nieużytkowania szaletu miejskiego przy ul. Sobieskiego, gruntowanie wyremontowanego przez spółkę, która dołożyła do niego ok. 13 tys. zł. Szalet został zamknięty i nie generował przychodów.
  • Opinia poprzedniego Prezesa dotycząca dalszego funkcjonowania spółki, zamieszczona w sprawozdaniu z działalności spółki za rok 2018.

Jedną z możliwości, jaką rozważają władze miasta w związku z aktualną sytuacją spółki, to jej likwidacja bądź wchłonięcie przez inne spółki miejskie, jak STBS czy NOVA.

Prezydent Ludomir Handzel podkreślił również, że na marzec zaplanowane jest walne posiedzenie Rady Nadzorczej spółki. – Mam nadzieję, iż podczas marcowej sesji Rady Miasta przedstawimy sądeckim radnym wnioski do akceptacji. Prezydent poinformował także o planowanym spotkaniu, na które zaprosił przewodniczących klubów radnych Rady Miasta oraz przewodniczącą Rady Miasta. – Przedstawię im sytuację tej spółki, ocenę jej efektywności oraz wypełnianie jej zadań w stosunku do mieszkańców Nowego Sącza.

Ze szczegółami dotyczącymi spółki Sądecka Infrastruktura Miejska można zapoznać się na poniższych slajdach:

/źródło: UMNS