Przejdź do treści


Wiadomo już w których sądeckich szkołach nauczyciele mogą podjąć akcję strajkową

Zastępca prezydent Nowego Sącza Magdalena Majka - foto. UMNS

Znamy wyniki referendum dotyczącego zapowiadanego strajku nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta Nowego Sącza.

Wyniki referendum przedstawiła wiceprezydent Nowego Sącza Magdalena Majka, przewodnicząca Zespołu do spraw nadzorowania sytuacji związanej z ewentualną akcją strajkową nauczycieli, który został powołany przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ludomira Handzla – Po zebraniu informacji od dyrektorów wiemy już, że żadne z miejskich przedszkoli nie przystąpi do strajku. Referendum w przedszkolach nie przeprowadzano, a w tych, w których się odbyło wynik był negatywny. Na 15 szkół podstawowych 14 wzięło udział w referendum, 12 opowiedziało się za strajkiem. Wiemy zatem na pewno, że w 3 szkołach nie będzie strajku – mówi wiceprezydent Nowego Sącza Magdalena Majka.

Strajku nie będzie w Szkole Podstawowej nr 21, w której nauczyciele nie przystąpili do referendum, natomiast w Szkole Podstawowej nr 2 i nr 9 wynik referendum był negatywny.

– We wszystkich 11 szkołach ponadgimnazjalnych odbyły się referenda. W jednej – Zespole Szkół nr 4, referendum było nieważne, natomiast w pozostałych wynik był pozytywny, czyli nauczyciele opowiedzieli się za strajkiem – dodaje Magdalena Majka.

Nauczyciele i wychowawcy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz Zespołu Szkół nr 5 Specjalnych postanowili, mimo pozytywnego wyniku referendum, o nieprzeprowadzaniu strajku.

/źródło: UMNS