Przejdź do treści


We wtorek rozpocznie się remont ulicy Ziołowej w Nowym Sączu

Nowy asfalt, remonty dróg

Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu ogłosił planowane prace remontowe na ulicy Ziołowej w Nowym Sączu. Od wtorku, 12 marca, o godzinie 08:00, ulica Ziołowa będzie zamknięta dla ruchu na odcinku od ulicy Halnej do ulicy Obłazy.Głównym celem prac będzie wymiana dotychczasowej nawierzchni asfaltowej, częściowo również wraz z podbudową, zostaną także uzupełnione i wyrównane pobocza.