Przejdź do treści


W związku z wizytą Prezydenta Andrzeja Dudy w najbliższy piątek ratusz będzie czynny tylko do godz. 13:00

Ratusz w Nowym Sączu - Fot. Maciej Berowski

W związku z wizytą Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Nowym Sączu w dniu 2 marca 2018 r. (najbliższy piątek) i zaplanowanych w tym dniu spotkań w budynku ratusza, klienci Urzędu Miasta Nowego Sącza załatwiający sprawy w budynku ratusza będą obsługiwani do godziny 13:00.W dniu 2 marca 2018 r. bez zmian funkcjonować będą pozostałe Wydziały Urzędu zlokalizowane poza budynkiem ratusza, w tym Punkt Informacyjno – Kasowy Urzędu mieszczący się w Galerii \”Trzy Korony\” przy ul. Lwowskiej 80, gdzie przyjmowane są wpłaty w kasie, udzielane informacje dotyczące sposobu załatwiania spraw przez merytorycznie właściwe komórki Urzędu, udostępniane urzędowe druki i pomoc w ich wypełnieniu. Punkt pełni rolę dziennika podawczego.

Sprawy pilne, niezałatwione w Urzędzie Stanu Cywilnego po godz. 13:00 w piątek (2 marca br.) w związku z zamknięciem budynku ratusza, mogą zostać załatwione w sobotę 3 marca br. podczas pełnionego dyżuru USC w godz. od 9:00 do 13:00.

/UM NS