Przejdź do treści


W wyniku kontroli zwolnień lekarskich przeprowadzonych w 2018 r. sądecki ZUS zaoszczędził 1,9 mln zł

ZUS Nowy Sącz - foto. Google.com

Sądecki ZUS w 2018 r. obniżył i cofnął świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa na kwotę niemal 1,9 mln złotych. W całym kraju zaoszczędzono ponad 195 mln złotych.

Zgodnie z przepisami Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi dwa typy kontroli: dotyczącą prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy i prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich. W pierwszym przypadku lekarze orzecznicy ZUS weryfikują, czy osoba na zwolnieniu lekarskim nadal jest chora i tym samym niezdolna do pracy. Przy drugim typie kontroli pracownicy ZUS sprawdzają, czy chory wykorzystuje zwolnienie lekarskie zgodnie z jego przeznaczeniem, a nie np. pracuje.

Sądecki ZUS w efekcie kontroli przeprowadzonych od stycznia do grudnia 2018 r. wydał 793 decyzji wstrzymujących wypłatę zasiłków chorobowych na kwotę 376,3 tys. złotych.

ZUS ma również obowiązek obniżenia podstawy obliczenia wypłacanego zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego w przypadku, gdy u danej osoby ustał tytuł ubezpieczenia, czyli np. rozwiązała umowę o pracę lub umowa ta wygasła. Wysokość świadczenia jest ograniczana w takim przypadku do 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Z tego powodu w ubiegłym roku sądecki ZUS obniżył wypłaty niemal 2 tys. osób, w wysokości przeszło 1,4 mln zł.

Do wprowadzenia obowiązkowego elektronicznego zwolnienia lekarskiego, co nastąpiło 1 grudnia 2018 r., każdy musiał w ciągu 7 dni od otrzymania zwolnienia przedstawić je pracodawcy. Jeżeli tego nie zrobił, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych miał obowiązek obniżyć o 25 proc. świadczenie za każdy kolejny dzień spóźnienia, począwszy od 8 dnia zwolnienia, aż do momentu dostarczenia zwolnienia. Z tego tytułu w poprzednim roku ograniczone wypłaty sięgnęły 58 tys. zł i dotknęły 1 tys. osób. Od 1 grudnia, czyli od momentu uruchomienia obowiązkowych e-zwolnień, takie sytuacje nie mają już miejsca.

Warto pamiętać, że zwolnienie lekarskie ma służyć powrotowi do zdrowia. Nie jest to dodatkowy urlop, czas na wyjazd zagraniczny, czy prace w gospodarstwie. Osoby, które w czasie zwolnienia lekarskiego nie stosują się do zaleceń lekarza, podejmują czynności, które mogą wydłużyć czas ich rekonwalescencji, jak np. praca zarobkowa, muszą liczyć się z tym, że mogą stracić zasiłek za cały okres zwolnienia.

/źródło: Regionalny rzecznik ZUS w Małopolsce