Przejdź do treści


UWAGA! Zmiana organizacji ruchu w rejonie pięciu sądeckich cmentarzy

Policjantka obok oznakowanego radiowozu, rejon cmentarza

W związku z uroczystością Wszystkich Świętych oraz Dniem Zadusznym w dniach od 31 października do 2 listopada w rejonach pięciu cmentarzy na terenie Nowego Sącza wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu. By zminimalizować skutki ewentualnych utrudnień, upłynnić ruch oraz zapewnić bezpieczny dojazd do nekropolii, policjanci będą w tych miejscach kierować ruchem, jak również informować o występujących utrudnieniach drogowych i możliwości dojazdu do parkingu.

Główna modyfikacja w organizacji ruchu będzie polegać na wprowadzeniu ograniczenia prędkości do 30 km/h dla pojazdów oraz na umieszczeniu znaków A-30 “wzmożony ruch pieszych”.

Ponadto na ulicy Lwowskiej (gdzie znajduje się cmentarz w dzielnicy Gołąbkowice) zostanie wprowadzone zakaz zatrzymywania się pojazdów po obu stronach ulicy w okolicach cmentarza. Jednakże będzie możliwe parkowanie tylko po jednej stronie ulicy Lwowskiej (po stronie cmentarza kierując się w stronę Piątkowej). Dodatkowo, pojazdy będą mogły być parkowane na parkingu znajdującym się pod cmentarzem. Ponadto dostępny będzie parking w pobliskiej galerii handlowej.

W przypadku cmentarza komunalnego, ulice T. Rejtana i Husarska zostaną objęte zakazem zatrzymywania się pojazdów. Natomiast możliwe będzie zaparkowanie pojazdów na wyznaczonym parkingu wzdłuż ulicy T. Rejtana (obok cmentarza), po lewej stronie ulicy Śniadeckich oraz na parkingu przy ulicy B. Pierackiego. Dodatkowy parking będzie dostępny przy pobliskim Zespole Szkół Samochodowych. Policja apeluje do kierowców o prawidłowe parkowanie pojazdów przy ulicy Śniadeckich, tak aby nie utrudniać ruchu i umożliwić swobodny dostęp ambulansom z pobliskiego Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego.

Zakaz zatrzymywania się pojazdów obowiązywać będzie także w okolicy cmentarza w dzielnicy Zawada przy ulicy Nawojowskiej. Na ulicy M. Dąbrowskiej zostanie wprowadzony jeden kierunek ruchu (od ulicy Nawojowskiej do ulicy B. Prusa). Natomiast parkowanie będzie dozwolone po jednej stronie ulicy M. Dąbrowskiej oraz na pobliskich parkingach przy świątyni i cmentarzu.

W okolicach cmentarza w dzielnicy Biegonice pojazdy nie będą mogły zatrzymywać się po prawej stronie ulicy Węgierskiej (kierując się od ulicy Biegonickiej w stronę centrum). Jednakże parkowanie będzie możliwe na ulicy Węgierskiej po stronie cmentarza, na parkingu przy kaplicy oraz na ulicach przylegających do cmentarza. Ponadto, zakaz zatrzymywania się pojazdów będzie obowiązywać po jednej stronie ulicy Starowiejskiej (gdzie znajduje się cmentarz w dzielnicy Helena), oraz po obu stronach ulicy św. Heleny w okolicach cmentarza. Parkowanie pojazdów będzie dozwolone na ulicy Starowiejskiej po stronie cmentarza, jak również na ulicy Jesionowej i ulicy Pastwiska.