Komunikat Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu w sprawie telefonicznych ofert sprzedaży czujek tlenku węgla

W związku z wpływającymi do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu zgłoszeniami w sprawie telefonicznych ofert sprzedaży czujek tlenku węgla - tut. Komenda wyjaśnia, iż Państwowa Straż Pożarna nie prowadzi jakiejkolwiek działalności handlowej w tym zakresie. Od kilku dni do KM PSP w Nowym Sączu zgłaszają się mieszkańcy otrzymujący telefoniczne oferty zakupu czujek tlenku węgla od osób, które powołując się na straż pożarną. W trakcie rozmowy podawana jest informacja, że w straży pożarnej powstała komórka, która sprzedaje czujki tlenku węgla, jak również że straż pożarna będzie prowadzić kontrole w mieszkaniach sprawdzające obowiązek posiadania takich czujek. Mając na uwadze powyższe tut. Komenda wyjaśnia, że składane oferty są próbą oszustwa i nie są w jakikolwiek sposób związane z działalnością Komendy Miejskiej PSP w Nowym Sączu. Wyjaśniamy, iż obowiązujące przepisy prawa nie nakładają na właścicieli lokali mieszkalnych obowiązku montażu czuje Czytaj więcej →