Przejdź do treści


Komunikat Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu w sprawie telefonicznych ofert sprzedaży czujek tlenku węgla

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu

W związku z wpływającymi do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu zgłoszeniami w sprawie telefonicznych ofert sprzedaży czujek tlenku węgla – tut. Komenda wyjaśnia, iż Państwowa Straż Pożarna nie prowadzi jakiejkolwiek działalności handlowej w tym zakresie. Od kilku dni do KM PSP w Nowym Sączu zgłaszają się mieszkańcy otrzymujący telefoniczne oferty zakupu czujek tlenku węgla od osób, które powołując się na straż pożarną. W trakcie rozmowy podawana jest informacja, że w straży pożarnej powstała komórka, która sprzedaje czujki tlenku węgla, jak również że straż pożarna będzie prowadzić kontrole w mieszkaniach sprawdzające obowiązek posiadania takich czujek. Mając na uwadze powyższe tut. Komenda wyjaśnia, że składane oferty są próbą oszustwa i nie są w jakikolwiek sposób związane z działalnością Komendy Miejskiej PSP w Nowym Sączu. Wyjaśniamy, iż obowiązujące przepisy prawa nie nakładają na właścicieli lokali mieszkalnych obowiązku montażu czujek tlenku węgla. Państwowa Straż Pożarna nie prowadzi również kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w lokalach mieszkalnych oraz budynkach jednorodzinnych, gdyż wykracza to poza jej kompetencje. W ramach prowadzonej od kilku lat ogólnopolskiej akcji “Nie dla czadu” w ramach działalności prewencyjnej straż pożarna jedynie zachęca do montowania czujek tlenku węgla w mieszkaniach – pozostawiając decyzję co do ewentualnego ich zakupu każdemu zainteresowanemu. Na podstawie otrzymywanych informacji od mieszkańców można domniemywać, że jest to próba wyłudzenia . O wszelkich takich próbach należy informować Policję.

źródło: KMPSP w Nowym Sączu