Przejdź do treści


Stary Sącz: Nowe wozy strażackie dla Małopolski

Nowe wozy strażackie dla małopolski - Fot. malopolska.pl

Dzisiaj na starosądeckim rynku władze małopolski uroczyście przekazały kluczyki do siedmiu nowych wozów strażackich przedstawicielom gmin: Biecz, Dobra, Grybów, Laskowa, Limanowa, Stary Sącz i Uście Gorlickie. Ich zakup był możliwy dzięki projektowi „Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie” finansowanemu ze środków UE.  Władze małopolski reprezentował Leszek Zegzda, członek zarządu województwa.
Władze województwa zdają sobie sprawę jak ważne jest bezpieczeństwo mieszkańców, ale także osób, które o nie dbają. Stąd realizowane przez nas programy kierowane do ochotniczych straży pożarnych, które są ogromnym wsparciem dla zawodowych strażaków. Dzięki przekazanym właśnie pojazdom mieszkańcy mogą liczyć na lepszą ochronę oraz szybsze i bardziej skuteczne działania służb ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych czy wypadków – powiedział Leszek Zegzda.
Wartość jednego pojazdu to ponad 680 tys. zł. W ramach projektu „Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie”,  do jednostek OSP w całej Małopolsce trafią łącznie 34 nowe wozy strażackie. Dofinansowanie na ten cel pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i wyniosło w sumie 11 mln zł. Resztę dołożyły gminy.
Dodatkowo – w ramach projektu – każda z OSP otrzyma detektor wielogazowy, który umożliwi szybką reakcję w przypadku niebezpieczeństwa związanego z zatruciem czadem czy wybuchem gazu.