Przejdź do treści

Sportowe zawody młodych strażaków

Sportowe zawody młodych strażaków - Fot. Maria Olszowska

Ponad 350 młodych strażaków ochotników wzięło udział w VI Halowych Zawodach-Sportowo Pożarniczych dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych im. Antoniego Bieniasa. Impreza odbyła się w Brzeznej. Nagrody dla zawodników ufundowało Starostwo Powiatowego w Nowym Sącz, a wręczał jest starosta Marek Kwiatkowski.

Wyniki:
Drużynowo dziewczęta: I – MDP Podole Górowa, II – MDP Ptaszkowa, III – MDP Gołkowice Górne; chłopcy: MDP w Olszanki, II miejsce MDP z Niskowej, a III – MDP Gołkowice Górne.
Indywidualnie dziewczęta: Monika Grabska (Gołkowice Górne) – 300 zł, II – Kinga Matusik (Podole Górowa) – 200 zł, III – Natalia Jawor (Zagorzyn) – 100 zł; chłopcy: I Krystian Olchawa (Olszanka)
– nagroda 300 zł, II – Kacper Łatka (Obidza) – 200 zł, III – Rafał Gucwa (Ptaszkowa) – 100 zł.

– Jestem z was dumny – powiedział starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski. – Cieszę się, że działacie w młodzieżowych drużynach pożarniczych i że dbacie o swoją formę fizyczną. To w tym zawodzie bardzo ważne. Rywalizacja sportowa uczy dyscypliny i hartu ducha, daje też możliwość przebywania w gronie rówieśników. Gratuluję zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom dziękuję za start w zawodach.

Młodym strażakom kibicowali m.in.: druhowie ze Słowacji na czele z Prezydentem DP SR Pavlem Celuchem, dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOSP RP druh Kazimierz Sady, członek Prezydium ZOW ZOSP RP w Krakowie druh Andrzej Gwiazdownik, druh Teodor Gargas i druh Antoni Piętka – wiceprezesi ZOP ZOSP RP, druh Wiesław Czop oraz Stanisław Mazur – wicewójt gminy Podegrodzie, Józef Kotarba – przewodniczący RG Podegrodzie, Ryszard Wąsowicz – kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu.

Nad przebiegiem imprezy czuwał st. bryg. Paweł Motyka – zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu wraz z druhem Markiem Frączkiem i członkami Komisji ds. MDP, druhem Kazimierzem Witkowskim i strażakami z OSP Podegrodzie oraz sędziami.

(olsz)
Fot. Maria Olszowska