Skażona woda w Szkole Podstawową w Stańkowej

Opublikowano 21 sierpnia 2017 przez
Skażona woda w Szkole Podstawową w Stańkowej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu informuje, że 27 lipca 2017 r. w ramach kontroli wewnętrznej została pobrana próbka wody z sieci ujęcia indywidualnego zaopatrującego Szkołę Podstawową w Stańkowej. Wynik badania wody wykazał obecność bakterii grupy coli i enterokoków kałowych.

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 27 listopada 2015 r. poz. 1989 z późn. zm.) woda do spożycia nie może zawierać zanieczyszczeń mikrobiologicznych.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu mając na uwadze ochronę zdrowia użytkowników wody, 18 sierpnia 2017 r. nakazał w terminie natychmiastowym unieruchomienie ujęcia indywidualnego dla Szkoły Podstawowej w Stańkowej oraz przeprowadzenie niezbędnych zabiegów higieniczno-sanitarnych w celu uzyskania wody bezpiecznej dla zdrowia ludzkiego.

(olsz)