Przejdź do treści

Sezon na pożary traw niestety rozpoczęty

Pożar trawy w Małej Wsi przy ul. Żwirowanej

W ostatnich dniach słoneczna pogoda na Sądecczyźnie sprzyjała podpalaczom suchych traw. W niedzielę 11 marca Straż Pożarna wyjeżdżała aż 6 razy do pożarów suchych traw a w dniu 12 marca do 2 pożarów.

Wczoraj (12 marca) miejscowości Mała Wieś przy ul. Żwirowanej paliło się około 0,5 ha suchej trawy. Jak relacjonują strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Nowym Sączu – Pożar rozprzestrzeniał się na pozostałą część nieużytków. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ugaszeniu palącej się trawy za pomocą tłumic oraz podaniu jednego prądu wody na palące się drzewa.

Do pożaru suchych traw w dniach 11-12 marca doszło:

  • Nowy Sącz ul. Łącznik – pożar traw.
  • Barcice – pożar traw.
  • Sucha Struga – pożar traw.
  • Barcice – pożar traw.
  • Popowice – pożar traw.
  • Rytro – pożar traw,
  • Mała Wieś ul Żwirowa – pożar traw.
  • Barcice – pożar traw.

Kary za wypalanie traw
Wypalanie traw jest zabronione, kodeks wykroczeń przewiduje za to karę grzywny w wysokości nawet do 5000 zł. Od roku do lat 10 pozbawienia wolności grozi rolnikowi, jeżeli wypalanie traw skończy się pożarem okolicznych zabudowań, zagrażającym życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach.
Karę na podstawie nie przestrzegania dobrej kultury rolnej może nałożyć na rolnika również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Karą za wypalanie traw może być zmniejszenie dopłat przysługujących za dany rok o ok. 3%. Sankcja ta nie jest jednak stała i zostaje określona indywidualnie przy każdym przypadku wypalania traw. W zależności od stopnia winy rolnika, może być podwyższona nawet do 5% lub obniżona do 1%. Jeżeli rolnik uporczywie i celowo wypalał trawy, ARiMR może całkowicie pozbawić rolnika dopłat bezpośrednich za dany rok.

fot. KMPSP Nowy Sącz