Przejdź do treści


Sądecki szpital z nowoczesnym SOR-em

Sądecki szpital z nowoczesnym SOR-em

Sądecki szpitalny oddział ratunkowy został otwarty po gruntownej przebudowie. Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu mieszkańcy Sądecczyzny mogą liczyć na jeszcze szybszą reakcję w kryzysowych sytuacjach. Łączność pomiędzy SOR-em a zespołami ratownictwa medycznego umożliwi nowa infrastruktura do wymiany informacji.
SOR w szpitalu im. Śniadeckiego w Nowym Sączu w ciągu doby przyjmuje około dwustu pacjentów, czyli mniej więcej ośmiu na godzinę. Teraz, dzięki zrealizowanej przebudowie pacjenci mogą liczyć na nowoczesny sprzęt medyczny, w tym m.in. kardiomonitory, respiratory, defibrylatory, aparaty USG i EKG, nowe stoły zabiegowe i łóżka. Nad dobudowaną częścią powiększonego SOR-u powstały także dodatkowe sale oddziału anestezjologii i intensywnej terapii. Dzięki temu osiągnięto wymagany wskaźnik co najmniej 2% łóżek intensywnej terapii w stosunku do ogólnej liczby łóżek.
Dzięki przeprowadzonej renowacji możliwe będzie jeszcze szybsze działanie, co wpłynie na lepszy komfort pacjentów, ale także całego personelu medycznego. Przypomnę, że jesteśmy też po ogłoszeniu listy sieci szpitali finansowanych przez NFZ – cieszę się, że także szpital specjalistyczny im. Śniadeckiego w Nowym Sączu znalazł się na tej liście
– mówił wicemarszałek województwa Wojciech Kozak.
Przeprowadzona modernizacja była możliwa dzięki dofinansowaniu z Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (3,2 mln zł). Wkład własny szpitala wyniósł prawie 613 tys. zł., z kolei z budżetu Województwa Małopolskiego pochodziło ponad 1,8 mln zł.
To niezwykle ważne i cenne przedsięwzięcie, jednak warto przypomnieć, że rozpoczynamy także drugi etap procesu inwestycyjnego, jakim jest budowa nowego oddziału ginekologiczno-położniczego, a także m.in. bieżące remonty całego szpitala. W tym miejscu należy podziękować radnym województwa, gdyż wieloletnie plany inwestycyjne są efektem głosowań i decyzji Sejmiku Województwa Małopolskiego
– zaznaczył Leszek Zegzda z zarządu województwa.
Obecna na uroczystości przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego Urszula Nowogórska powiedziała, że najpierw były marzenia, potem plany, a w efekcie – realizacja przedsięwzięcia:
To co dzisiaj możemy obserwować stało się możliwe dzięki ludziom i jest przede wszystkim dla ludzi. Dzięki dyrekcji, personelowi, wszystkim życzliwym, zarządowi i radnym województwa oraz wykonawcy inwestycji, to dzisiejsze spotkanie stało się możliwe. Podniesienie standardu obiektu będzie motorem, aby w naszym szpitalu działo się jeszcze lepiej i aby kolejne inwestycje realizowały się szybko. Dziękuję samorządowi miasta, powiatu, wszystkim radnym i wszystkim tym, dzięki którym ta inwestycja mogła zostać zrealizowana. Wspólna praca i wspólne działanie dają efekty. Szpital jest miejscem gdzie realizuje się pewną misję i gdzie najważniejszy jest człowiek
– podkreśliła przewodnicząca SWM Urszula Nowogórska, która życzyła także całemu personelowi lekarskiemu, pielęgniarskiemu i ratownikom medycznym satysfakcji z wykonywanej pracy, ludzkiej życzliwości i zrozumienia
W uroczystym otwarciu SOR-u uczestniczyli także m.in.: radny województwa Stanisław Pasoń, wiceprezydent Nowego Sącza Jerzy Gwiżdż, lekarze, personel szpitala oraz duchowni.

źródło: www.malopolska.pl