Przejdź do treści


Sąd uchylił decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska – Spółka Nova nie zapłaci kary w wysokości 1 mln złotych

źródło: nova-ns.eu

30 października 2023 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uwzględnił skargę spółki Nova i uchylił decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz poprzedzającą ją decyzję Małopolskiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie w sprawie nałożenia na Nova Sp. z o.o kary administracyjnej w wysokości 1 mln złotych.

Sąd w uzasadnieniu wyroku potwierdził rażące błędy i zaniechania Małopolskiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w tym między innymi zaniechanie przeprowadzenia jakichkolwiek dowodów, które potwierdzałyby, czy rzeczywiście doszło do składowania odpadów poza czaszą składowiska.

W związku z nieprawdziwymi informacjami pojawiającymi się w tej sprawie w ostatnim czasie spółka Nova wydała oświadczenie.

Treść oświadczenia:

/źródło: UM NS