Przejdź do treści


Sąd ogłosił upadłość Spółki Miasteczko Multimedialne

19 października Spółka Miasteczko Multimedialne, złożyła do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości. Sąd przychylił się do wniosku i wyznaczył syndyka.

Przypomnijmy – na początku 2015 roku do Sądu wpłyną wniosek o ogłoszenie upadłości Miasteczka Multimedialnego w Nowym Sączu, wówczas Sąd odrzucił wniosek złożony przez wierzyciela tj. konsorcjum CERBUD – PIETRAS, które jak twierdziło nie otrzymało pełnego wynagrodzenia za prace wykonane w ramach umowy o dokończenie budowy Parku Technologicznego MMC Brainville.

19 października wniosek o upadłość złożyła do Sądu Rejonowego w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy Spółka Miasteczko Multimedialne w Nowym Sączu. Sąd przychylił się do wniosku i ogłosił upadłość spółki. Oznacza to że wierzyciele spółki mają niecały miesiąc na zgłaszanie swoich roszczeń.

Miasteczko Multimedialne na budowę Parku Technologicznego MMC Brainville w Nowym Sączu otrzymała 94,9 mln zł unijnego dofinansowania. Wartość inwestycji określana była na kwotę 111,7 mln zł.