PWSZ zainaugurowała rok akademicki

Opublikowano 6 października 2017 przez
PWSZ zainaugurowała rok akademicki

Starosta nowosądecki Marek Pławiak wziął udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2017/2018 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

– Życzę powodzenia wszystkim nowym studentom – mówił starosta Marek Pławiak. – Wybraliście uczelnie, która przygotuje was nie tylko teoretycznie, ale tez praktycznie do poruszania się po rynku pracy. Gratuluje osiągnięć kadrze wykładowców i życzę dobrego, spokojnego roku akademickiego, w którym zrealizujecie Państwo swoje projekty i marzenia!

W roku akademickim 2017/2018 studenci będą się kształcić na: 12 kierunkach studiów I stopnia; pięciu kierunkach studiów II stopnia („Zarządzanie i Inżynieria Produkcji”, Mechatronika, „Pielęgniarstwo”, „Pedagogika”, „Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw”) i jednolitych studiach magisterskich na kierunku „Fizjoterapia”. Uruchomione zostały też po raz pierwszy studia I stopnia „Lingwistyka dla biznesu” w Instytucie Języków Obcych i jednolite studia magisterskie na kierunku „Fizjoterapia”.

– Rozpoczęliśmy 20. rok działalności – mówił rektor PWSZ Mariusz Cygnar. – Przez okres minionych lat uczelnia bardzo intensywnie się rozwijała w różnych obszarach swojego funkcjonowania zarówno w zakresie oferty edukacyjnej, wzrostu liczby studentów, rozwoju naukowego własnej kadry dydaktycznej, współpracy ze środowiskiem lokalnym, krajowym i międzynarodowym oraz w zakresie rozwoju bazy lokalowej. Teraz mamy przed sobą nowe wyzwania, ale wiem, że je zrealizujemy. Nasi wykładowcy podnoszą kwalifikacje, a studenci poznają tajniki wiedzy. Gratuluję młodym ludziom, że wybrali naszą uczelnię. Dziękuję też władzom Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego za wsparcie, jakiego nam udzielają.

O przyjęcie na studia pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie), drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie ubiegało się 1419 kandydatów. Na pierwszy rok studiów I stopnia przyjęto 908 studentów, z czego 721 na studia stacjonarne i 187 na studia niestacjonarne. Na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia (uzupełniające – magisterskie) przyjęto 207 osób, z czego na studia stacjonarne – 147 osób, a na studia niestacjonarne 60. Po raz pierwszy jednolite studia magisterskie na kierunku „Fizjoterapia” rozpoczęło 82 studentów.

W bieżącym roku największym zainteresowaniem cieszyły się następujące kierunki kształcenia: Ekonomia, Pedagogika, Informatyka i Fizjoterapia. Łącznie w roku 2017/18 na wszystkich rodzajach studiów kształcić się będzie 3448 studentów, z czego na studiach niestacjonarnych 763.

W dzisiejszej uroczystości wzięli udział m.in.: starosta nowosądecki Marek Pławiak, zastępca prezydenta Nowego Sącza Wojciech Piech, parlamentarzyści, ks. bp Andrzej Jeż oraz pracownicy, wykładowcy, studenci i przyjaciele sądeckiej PWSZ.

/(olsz), /Fot. Maria Olszowska/