Przedsiębiorcy z zamkniętych branż mają dość

Opublikowano 13 stycznia 2021 przez
Przedsiębiorcy z zamkniętych branż mają dość
Krynica-Zdrój – fot. Maciej Berowski

Przedłużane obostrzenia oraz dziurawe tarcze zapowiadane szumnie przez rząd, które wykluczają z pomocy znaczną część zamkniętych firm, stały się powodem buntu przedsiębiorców.

Sytuacja wielu przedsiębiorców jest dramatyczna. Zamknięcie w niektórych branżach trwa już dłużej niż na wiosnę, są też branże dla których cały rok 2020 spisać należy na straty. Rządowe wsparcie jesienno-zimowe jest dużo mniejsze niż na wiosnę i ograniczone do wybranych kodów PKD. Jest też niestety wolniejsze.(…) na chwilą obecną nie ma żadnej decyzji co do zwolnienia z ZUS za grudzień a termin opłacenia składki mija za kilka dni – mówi Adam Abramowicz Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

💬 Sytuacja wielu przedsiębiorców jest dramatyczna. Zamknięcie w niektórych branżach trwa już dłużej niż na wiosnę, są…

Opublikowany przez Biuro Rzecznika MŚP Niedziela, 10 stycznia 2021

 

O braku chęci pomocy najlepiej świadczy fakt, że w związku z epidemią koronawirusa rząd nie zdecydował się na wprowadzenie przewidzianego w Konstytucji stanu klęski żywiołowej. Takie rozwiązanie dawałoby możliwość ubiegania się o odszkodowanie przez przedsiębiorców objętych zakazem prowadzenia działalności gospodarczej. W zamian za to rząd zamknął część branż w drodze rozporządzeń wydawanych przez ministra zdrowia.

Dyskryminacja przedsiębiorców z niektórych branż oraz grożenie właścicielom firm surowymi karami finansowymi wywołuje sprzeciw.
Coraz częściej media donoszą o zbiorowych pozwach składanych do sądów przez przedsiębiorców domagających się od skarbu państwa rekompensat za straty wywołane lockdownem. W ostatnim czasie głośno było także o wyroku Sądu w Opolu, który umorzył postępowanie administracyjne w sprawie fryzjera, na którego sanepid nałożył grzywnę w wysokości 10 tysięcy złotych za nie przestrzeganie zakazu prowadzenia działalności. Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że inspektor sanitarny nie może nakładać kar na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów.

/Autor: MB