Prezydent Andrzej Duda zawetował „lex TVN”

Opublikowano 27 grudnia 2021 przez
Prezydent Andrzej Duda zawetował „lex TVN”
Prezydent RP Andrzej Duda – źródło. Kancelaria Prezydenta RP

Prezydent Andrzej Duda zawetował nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji nazywaną „lex TVN”.

Odmawiam podpisania nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji i kieruję ją do Sejmu do ponownego rozpatrzenia. Podzieliłem zdanie większości rodaków, z którymi rozmawiałem, że kolejna niepokojąca, czy jątrząca sprawa, kolejne spory nie są nam potrzebne – poinformował Prezydent Andrzej Duda.

Jak podkreśla prezydent argumentami przemawiającymi za zawetowaniem tej ustawy była umowa o wzajemnych stosunkach gospodarczych i handlowych ze Stanami Zjednoczonymi a także kwestia  wolności słowa. Nowe przepisy naruszały by również prerogatywy prezydenckie.

Co dalej z „lex TVN”?
Sejm może weto prezydenta odrzucić większością kwalifikowaną 3/5 głosów w obecności minimum połowy ustawowej liczby posłów. Znając jednak rozkład sił w Sejmie, PiS nie będzie w stanie zdobyć wymaganej większości aby to zrobić. Wiele wskazuje więc na to, że nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji w obecnej formie nie wróci już pod obrady Sejmu.