Przejdź do treści

Pomniejszona subwencja oświatowa, a podwyżki dla nauczycieli

fot. UMNS

Rząd Mateusza Morawieckiego zwiększa obciążenia finansowe samorządów zmniejszając subwencje oświatowe, jednocześnie zapowiadając podwyżki dla nauczycieli. Wszystko to w czasach pandemii koronawirusa przez którą samorządy otrzymują znacznie mniejsze wpływy np. z tytułu podatków.

W poniedziałek w nowosądeckim Ratuszu odbyła się konferencja prasowa, podczas której zastępcy prezydenta Magdalena Majka i Artur Bochenek, wyjaśnili kwestie dotyczące pomniejszenia subwencji oświatowej jaką Miasto miało otrzymać.

– Subwencje oświatowe zostały zmniejszone w stosunku do tego co było zaplanowane w budżecie. Istotną sprawą są także podwyżki dla nauczycieli, które zostały zaplanowane dopiero w kwietniu tego roku i mogą skutkować dodatkowymi wydatkami rzędu 5 milionów złotych. Pamiętajmy o tym, że wpływy do budżetu miasta zostaną znacznie pomniejszone między innymi z tytułu podatku CIT i PIT – podkreślił zastępca prezydenta Artur Bochenek.

Zastępca prezydenta Magdalena Majka wyjaśniła dziennikarzom kwestie pomniejszenia kwoty subwencji jaką Miasto miało otrzymać.

– Z informacji jakie przekazuje przewodnicząca Rady Miasta Iwona Mularczyk można odnieść wrażenie, jakoby budżet miasta stracił 8 milionów złotych z powodu błędnych działań Urzędu Miasta Nowego Sącza lub placówek oświatowych, które wprowadzają dane do sytemu informacji oświatowej. Stanowczo podkreślam, że są to informacje nieprawdziwe. Kwota, która została wpisana do projektu budżetu miasta w listopadzie 2019 roku obrazuje wartość jaką otrzymujemy od Ministerstwa Finansów. Następnie już po rozpoczęciu kolejnego roku budżetowego otrzymujemy informację z dokładną kwotą. Co roku jest tak, że kwoty różnią się od tego co zostało zaplanowane, a co Miasto otrzyma. W tym roku ta różnica jest wyjątkowo duża, jednak wynika tylko i wyłącznie z decyzji Ministerstwa Edukacji i Ministerstwa Finansów. Dane, które zostały przekazane przez miasto były prawidłowe. Wskaźnik kwoty przysługującej na jednego ucznia został pomniejszony o prawie 70 złotych w stosunku do kwoty z listopada 2019 roku. Dane wprowadzone przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, zostały błędnie wyliczone przez system informacji oświatowej. O tym problemie wiedzieliśmy od listopada 2019 roku i sygnalizowaliśmy go, jednak nic nie mogliśmy zrobić – wyjaśniła wiceprezydent.

Z protokołu posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 26 listopada 2019 roku wynika, iż dyrektor Wydziału Edukacji i Wychowania Małgorzata Belska wskazała, że 8 milion złotych to błąd w systemie informatycznym w naliczeniu. Opinia Komisji do budżetu była jednogłośnie pozytywna. 5 radnych głosowało „za”.

W związku z pomniejszeniem subwencji oświatowej prezydent Ludomir Handzel wystosował pismo do Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego, w którym zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie z jakiego źródła samorząd ma pokryć nieplanowane w budżecie na rok 2020 wydatki na podwyżki dla nauczycieli.

/źródło: UM NS