Przejdź do treści


Po 12 latach Chełmiec ma ponownie Posterunek Policji

4. lektorka, dowódca i uczestnicy uroczystości

Dzięki współpracy lokalnego samorządu i przedstawicieli Policji, po 12 latach, Chełmiec ma ponownie Posterunek Policji. Uroczyste otwarcie placówki odbyło się we wtorek 12 grudnia o godzinie 12:00 przed siedzibą Posterunku, przy ulicy Marcinkowickiej 25.

Rozpoczęcie uroczystości stanowiło złożenie meldunku przez dowódcę Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, insp. Rafała Leśniaka. Następnie głos zabrał Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu, insp. dr Krzysztof Dymura, który powitał zgromadzonych gości. Podkreślił, że otwarcie Posterunku Policji w Chełmcu, położonego w jednej z najbardziej zaludnionych gmin wiejskich w Polsce, to rezultat zaangażowania wielu osób. Komendant wyraził wdzięczność władzom gminy Chełmiec, zwłaszcza Wójtowi Bernardowi Stawiarskiemu, Przewodniczącemu Rady Gminy Chełmiec Wiesławowi Szołdrowskiemu oraz Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Katarzynie Dudczyk, za ich zaangażowanie i udostępnienie części pomieszczeń gminnego budynku, dostosowanych do potrzeb Posterunku Policji. Komendant Dymura podziękował również Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie, nadinsp. Michałowi Ledzionowi oraz jego zastępcy, insp. Rafałowi Leśniakowi, za wsparcie działań sądeckiej Policji.

Następnie insp. Rafał Leśniak przekazał symboliczny klucz do nowej siedziby asp. sztab. Sebastianowi Brożynie, Kierownikowi Posterunku Policji w Chełmcu. Z okazji otwarcia Posterunku, insp. dr Krzysztof Dymura wręczył podziękowania Wójtowi Gminy Chełmiec Bernardowi Stawiarskiemu oraz insp. Rafałowi Leśniakowi, a także nadinsp. Michałowi Ledzionowi.

/źródło: KMP Nowy Sącz