Przejdź do treści

Od 1 września segregacja śmieci obowiązkowa

fot. odpady.nowysacz.pl

Od 1 września 2020 roku selektywna zbiórka odpadów jest ustawowym obowiązkiem dla wszystkich właścicieli nieruchomości. – To efekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Jak informuje Wydział Komunalnej Obsługi Miasta – właściciele nieruchomości, którzy jeszcze nie segregują odpadów powinni:

  1. złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w: Wydział Podatkowy, ul. Szwedzka 2, II p. p206, lub Biuro Obsługi Mieszkańców, Rynek 1, parter, pok. 9. deklaracja do pobrania http://www.odpady.nowysacz.pl/wp-content/uploads/2015/03/Deklaracja_lipiec2020-2-2.pdf
  2. pobrać worki, kody kreskowe i harmonogram odbioru odpadów segregowanych w Wydziale Komunalnej Obsługi Miasta, Rynek 3,
  3. zapoznać się z zasadami prawidłowego segregowania odpadów.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości ustawowego obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zebrania odpadów w sposób nieprawidłowy, ustawodawca wprowadza opłatę podwyższoną. Na terenie miasta Nowego Sącza opłata podwyższona wynosi 38 zł od mieszkańca.

Od 1 września 2020 obowiązuje nowa stawka za odbiór śmieci w wysokości 19 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość i wytwarzającej odpady komunalne. Właściciele nieruchomości mogą jednak skorzystać z poniższych ulg.

  1. KOMPOSTOWNIK
    2zł od osoby dla nieruchomości korzystających z przydomowego kompostownika. Właściciele nieruchomości którzy posiadają przydomowy kompostownik i chcą skorzystać ze zwolnienia z tego tytułu, zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklaracja do pobrania http://www.odpady.nowysacz.pl/wp-content/uploads/2015/03/Deklaracja_lipiec2020-2-2.pdf
  2. RODZINA WIELODZIETNA
    2zł dla członków rodzin wielodzietnych – czyli takich, które wychowują bądź wychowywały co najmniej troje dzieci. Właściciele nieruchomości którzy są rodziną wielodzietną i chcą skorzystać ze zwolnienia z tego tytułu, zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jak segregować odpady?

Jak segregować odpady?

/źródło: UMNS