Miejski Ośrodek Kultury

Teatr

Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu zajmuje się tworzeniem, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury. Organizuje koncerty, spektakle teatralne, przedstawienia kabaretowe, festiwale, przeglądy, konkursy, warsztaty plastyczne, wystawy, i inne imprezy artystyczne.