Przejdź do treści


Nowy Sącz. Zamknięcie skrzyżowania ulic Traugutta-Nawojowska-29 Listopada

Remont drogi - zdjęcie ilustracyjne

W związku z trwającym remontem ul. Nawojowskiej Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu informuje o planowanym zamknięciu skrzyżowania ulic Traugutta-Nawojowska-29 Listopada od dnia 23 maja do 29 maja z pozostawieniem prawoskrętu z ul. 29 Listopada w ul. Nawojowską i utworzeniem lewoskrętu z ul. Nawojowskiej w ul. 29 Listopada prawym pasem. Całkowite zamknięcie skrzyżowania nastąpi od dnia 30 maja i potrwa do 18 czerwca.

nawojowska-zamkniecie-Traugutta-29-Listopada-1

Ponadto od 23 maja planowane jest zamknięcie ul. Traugutta, od skrzyżowania z ul. Krokowskiego i Żulińskiego (zachowany będzie dojazd do posesji).

Dojazd do posesji i zakładów zlokalizowanych przy ul. Nawojowskiej na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Traugutta możliwy będzie od strony ul. Kolejowej.

W ramach zaplanowanych prac przewidziano:

  • wykonanie frezowania nawierzchni bitumicznej,
  • korytowanie pod warstwy konstrukcyjne,
  • wykonanie studzienek ściekowych z przykanalikami, wykonanie oświetlenia ulicznego,
  • wykonanie przebudowy sieci wodociągowej wzdłuż zamkniętego odcinka Nawojowskiej,
  • przebudowę sieci gazowej przez 29 Listopada i zamknięty odcinek ulicy Nawojowskiej,
  • wykonanie stabilizacji i podbudowy z kruszywa,
  • ułożenie krawężników, łącznie z krawężnikami wyspy centralnej,
  • ułożenie ścieków,
  • wykonanie podbudowy bitumicznej

/źródło: MZD Nowy Sącz