Przejdź do treści


Nowy Sącz: Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu

fot. pixabay.com

5 października weszła w życie uchwała Rady Miasta Nowego Sącza zakazująca sprzedaży alkoholu od godz. 22.00 do 6.00. Zakaz nie dotyczy tych miejsc, gdzie prowadzona jest sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia w miejscu sprzedaży.
5 października wchodzi w życie uchwała Nr LIX/643/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ograniczeń sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w godzinach nocnych (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 20 września 2018 r. pod poz. 6280).
/UMNS