Nowy Sącz wśród najmniej fiskalnych miast na prawach powiatu

Opublikowano 11 stycznia 2017 przez
Nowy Sącz wśród najmniej fiskalnych miast na prawach powiatu

W raporcie “Polityka podatkowa gmin 2013–2015” opublikowanym przez pismo Wspólnota Nowy Sącz zajął 4 miejsce wśród najmniej fiskalnych miast w Polsce.
Raport został przygotowany przez prof. Pawła Swianiewicza oraz dr Julitę Łukomską. Jak podkreślają autorzy raportu, w zestawieniach zostały wzięte pod uwagę przekrojowe wskaźniki stawek podatków lokalnych poprzez badanie skutków wszystkich pomniejszeń wpływów podatkowych (obniżek stawek, ulg, zwolnień, umorzeń, odroczeń) w stosunku z możliwymi do pozyskania własnymi dochodami bieżącymi, które byłyby możliwe w sytuacji stosowania maksymalnych stawek. Zatem wskaźnik 100 % oznacza, że gmina nie obniżyła żadnej stawki podatkowej i nie udzieliła zwolnienia ani umorzenia. Prezentowane w raporcie zestawienie dotyczy średniej wartości dla trzech lat (2013-2015).
Nowy Sącz znalazł się na 4 miejscu w kategorii miast na prawach powiatu. Najniższy wskaźnik w tej kategorii, a tym samym najwyższe miejsce w zestawieniu uzyskała Biała Podlaska z wynikiem 84,08%, kolejne miejsca zajęły Chełm 85,91%, Ostrołęka 86,09% i na 4 miejscu Nowy Sącz z wskaźnikiem 86,23%.
– To świadczy o tym, że Nowy Sącz jest miastem atrakcyjnym dla mieszkańców oraz przedsiębiorców, stymulując politykę podatkową, działa w przekonaniu o właściwych efektach w przyszłości. “Utrata” 14 proc. dochodów podatkowych, to inwestycja w przyszłość miasta, szansa na rozpoczęcie i rozwój firm, poszerzenie rynku pracy i wsparcie dla aktywnych. Ta sytuacja jednak nie będzie trwała wiecznie. Miasto funkcjonuje i będzie funkcjonowało z podatków, dzięki którym inne dziedziny życia jak: oświata, kultura, sport, mogą się rozwijać – skomentował wyniki raportu pisma Wspólnota prezydent Ryszard Nowak.