Przejdź do treści


Nowy Sącz. Strażnicy Miejscy przeprowadzą spis pieców na paliwa stałe

Briefing prasowy - fot. UM NS

Strażnicy Miejscy odwiedzą 4 tysiące domostw w Nowym Sączu, przekażą mieszkańcom list od prezydenta miasta Ludomira Handzla, sprawdzą jakiego rodzaju piecem ogrzewany jest dom oraz poinformują o możliwości pozyskania środków na docieplenie budynków i wymianę źródła ciepła w ramach projektu “Czyste Powietrze”. Podobne akcje prowadzone są również w okolicznych gminach, położonych w Kotlinie Sądeckiej.

– Chcemy zweryfikować bazę danych o piecach na paliwo stałe w Nowym Sączu dlatego, że jest to podstawa wszystkich naszych działań, które podejmujemy w walce ze smogiem – mówi o akcji dyrektor Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Nowego Sącza Grzegorz Tabasz.

Kontrole będą przeprowadzać Strażnicy Miejscy, którzy przekażą mieszkańcom kontrolowanych domów list od Prezydenta miasta nowego Sącza Ludomira Handzla.

– Mamy sześciu przeszkolonych ludzi, którzy będą odwiedzać nowosądeczan – mówi komendant Straży Miejskiej w Nowym Sączu Ryszard Wasiluk. – Proszę, aby ci właściciele posesji, do których będą docierać, podchodzili do nich ze zrozumieniem. Nie przychodzimy, żeby nakładać mandaty. Chcemy po prostu się zorientować i ustalić, ile w mieście jest pieców na paliwo stałe. Myślę, że spotkamy się z dobrym odbiorem.

Wcześniej sześciu strażników z Nowego Sącza wzięło udział w szkoleniach z zakresu kontroli palenisk domowych w Krakowie, które zorganizował Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Celem szkolenia było przygotowanie merytoryczne i praktyczne pracowników do właściwego przeprowadzania kontroli palenisk w indywidualnych gospodarstwach domowych.

Strażnicy Miejscy będą informować o możliwości pozyskania środków na docieplenie budynków i wymianę źródła ciepła w ramach projektu “Czyste Powietrze”.
Osoby zainteresowane projektem mogą zgłaszać się do Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Nowego Sącza przy ulicy Szwedzkiej 5 lub umówić się na spotkanie z ekspertami: Zuzanną Mirek, e-mail: zmirek@nowysacz.pl, tel.: 18 446 87 18 i Magdaleną Wolańską, e-mail: mkmak@nowysacz.pl, tel.: 18 448 65 86.

/źródło: UM Nowy Sącz