Przejdź do treści


Nowy Sącz. RIO wstrzymuje dopłaty do Błękitnego Węgla

rio blekitny węgiel

Decyzją Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie [RIO] miasto Nowy Sącz musi wstrzymać dopłaty do Błękitnego Węgla.  Miasto już zapowiedziało skargę do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w tej sprawie.

Dopłaty do niskoemisyjnego paliwa, jakim jest Błękitny Węgiel miały przyczynić się do zmniejszenia SMOGU w Nowym Sączu, który od lat znajduje się w czołówce europejskich miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem. Paradoksalnie postanowienie RIO zapadło w dniu „Europejskiego Dnia Czystego Powietrza”.

– Nie zgadzamy się z tym postanowieniem i uważamy że RIO podjęło złą decyzję – mówi wiceprezydent Magdalena Majka i dodaje – Niestety do czasu całkowitego wyjaśnienia sprawy musieliśmy wstrzymać dopłaty do Błękitnego Węgla.

Zdaniem RIO dofinansowanie kosztów paliwa niskoemisyjnego nie jest inwestycją w obszarze przedsięwzięć wskazanych w art. 400a ust. 1 ustawy Prawo ochronie środowiska. A dofinansowanie w formie dotacji wydatków z zakresu ochrony środowiska nie będących inwestycjami jest nieuprawnione, gdyż w prawie ochrony środowiska nie zostało zdefiniowane pojęcie dofinansowania inwestycji i należy posiłkować się definicją zawartą w ustawie o rachunkowości, z której wynika że inwestować można w środki trwałe.

– Kompletnie zignorowano stanowisko Miasta Nowego Sącza i opinie załączone do wyjaśnienia tej sprawy. Za jakiś czas Błękitny Węgiel będzie sprzedawany w Irlandii, Anglii i Niemczech, a mieszkańcy Nowego Sącza, przez takie decyzje będą dusić się od smogu. Nie złamaliśmy w niczym prawa i jest to jedynie interpretacja Regionalnej Izby Obrachunkowej na zasadzie nie, bo nie . – Tak decyzję RIO komentuje dyrektor Wydziału Środowiska Grzegorz Tabasz.

Zdaniem władz miasta brak definicji inwestycji w ustawie Prawo ochronie środowiska nie oznacza, że należy używać definicji z ustawy o rachunkowości chociażby z uwagi na fakt, że są to dwie różne dziedziny prawa. Art. 400a ust. 1 pkt. 21 ustawy Prawo ochrony środowiska wskazuje, że finansowanie ochrony środowiska obejmuję przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza. W formie dotacji celowej dofinansowywane mogą być przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza mające na celu zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń.

Do tej pory  w Nowym Sączu sprzedano 40 ton Błękitnego Węgla.  Ekologiczne paliwo jest nadal dostępne na sądeckich składach opałowych w cenie 1410 zł brutto za tonę.

/źródło: UM NS