Przejdź do treści


Nowy Sącz: Remonty na ul. Barbackiego i Węgierskiej

ul. Węgierska – fot. www.nowy-sacz.pl

W dniu 19 czerwca (poniedziałek) planowane jest rozpoczęcie remontu odcinka ulicy Barbackiego od ulicy Wolskiej do Mickiewicza. Przewidywany czas remontu to ok. 3 dni. Po znaczeniu praca nc ul. Barbackiego drogowcy rozpoczną wymianę nawierzchni na odcina ul. Węgierskiej.
Harmonogramem planowanych prac:

  • ul. Barbackiego – 19 czerwca w godzinach popołudniowych nastąpi wyłączenie z ruchu ulicy Barbackiego na odcinku od ulicy Wolskiej do Mickiewicza. Przewidywany czas wyłączenia ulicy z ruchu to ok. 3 dni.
  • ul. Węgierska – rozpoczęcie robót planowane jest po wykonaniu remontu ulicy Barbackiego. Prace będą prowadzone na szerokości ok. 2,50 m od krawężnika. Ruch w ciągu ulicy Węgierskiej będzie odbywał się obustronnie, czasowo mogą wystąpić utrudnienia w związku z zajęciem części jezdni przez maszyny drogowe. Roboty będą prowadzone odcinkowo, na częściach najbardziej zdegradowanej nawierzchni od ulicy Piramowicza do ulicy Popradzkiej.

źródło: www.nowysacz.pl