Przejdź do treści


Nowy Sącz. Radni przyjęli budżet zaproponowany przez prezydenta na 2020 rok

Prezydent Ludomir Handzel

W trakcie dzisiejszej XXVI sesji Rady Miasta Nowego Sącza radni przyjęli zaproponowany przez prezydenta Ludomira Handzla projekt budżetu na 2020 rok.

Głosowanie poprzedziła kilkugodzinna debata radnych. Radni z klubów Koalicja Obywatelska i Koalicja Nowosądecka przekonywali, że zaproponowany przez prezydenta projekt budżetu na przeszły rok został dobrze zaplanowany. Odmiennego zdania była jednak część radnych z klubu PiS – Wybieram Nowy Sącz, która zgłosiła nawet poprawkę do zaproponowanego budżetu. Jednak poprawka ta została odrzucona w głosowaniu.

Dochody Nowego Sącza w przyszłym roku szacowane są na łączną kwotę prawie 666 mln zł. Wydatki mają wynieść 710 mln zł, w tym niemal 90 mln zł stanowią wydatki inwestycyjne i majątkowe. Deficyt sięgnie 44 mln zł, ale w większości zostanie pokryty z kredytu.

Za zaproponowanym przez prezydenta budżetem głosowało 18 radnych, 5 radnych wstrzymało się od głosu.

Wyniki głosowania