Przejdź do treści

Nowy Sącz. Rada miasta przyjęła zmiany do WPF oraz budżetu, nie obyło się jednak bez awantury

Prezydium RMPrezydium RM - fot. BIP Nowy Sącz

Podczas wczorajszego głosowania rada miasta przyjęła zaproponowane przez prezydenta zmiany do wieloletniej prognozy finansowej. 22 radnych zagłosowało za zmianami, jeden wstrzymał się od głosu.

Rada miasta przegłosowała również zmiany do budżetu na ten rok, nie obeszło się jednak bez kłótni. Radna Teresa Cabała w imieniu klubu „PiS – Wybieram Nowy Sącz” zgłosiła poprawki do projektu uchwały przedstawionej przez prezydenta, co wywołało wątpliwości części radnych, czy rada miasta posiada takie kompetencje.

Zastępca prezydenta miasta Artur Bochenek

Zastępca prezydenta Artur Bochenek poinformował, że prezydent nie może udzielić zgody na takie zmiany w budżecie. – Chcecie nam wywrócić budżet, zablokować miasto, ale to nie uderza w prezydenta, ale w mieszkańców – mówił zastępca prezydenta, który podkreślił że zgłoszona przez część radnych poprawka nie jest poprawką i formalnie nie może być głosowana.

O głos został poproszony zespół radców prawnych, który poinformował radnych, że jedynym organem uprawnionym do wnoszenia poprawek w budżecie miasta jest prezydent. To jednak nie przeszkodziło radnym z klubu „PiS – Wybieram Nowy Sącz” w przegłosowaniu projektu uchwały z poprawkami. Wiceprezydent Artur Bochenek, po zakończeniu głosowania, polecił pani skarbnik oraz służbom finansowym Urzędu Miasta nie stosowanie przegłosowanych poprawek. Zaapelował także do sekretarza miasta i zespołu radców prawnych o zainterweniowanie do Wojewody i Regionalnej Izby Obrachunkowej.