Przejdź do treści

Nowy Sącz. Rada Miasta po raz kolejny nie udzieliła wotum zaufania prezydentowi Ludomirowi Handzlowi

Ratusz w Nowym Sączu - fot. Maciej Berowski

Już trzeci rok z rzędu Rada Miasta nie udzieliła wotum zaufania prezydentowi Ludomirowi Handzlowi.

Wczorajsza sesje Rady Miasta trwała kilkanaście godzin. Wystąpienia radnych w znacznej części miały charakter polityczny i nie odnosiły się do pracy samego prezydenta. Po wielogodzinnej, burzliwej dyskusji radni przystąpili do głosowania.

Wotum zaufania – wyniki głosowania 

11 radnych głosowało za udzieleniem wotum zaufania prezydentowi, 10 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. Jednak wotum zaufania nie zostało udzielone, ponieważ konieczna jest bezwzględna większość głosów.

Absolutorium – wyniki głosowania 

Następnie radni głosowali nad podjęciem uchwały w sprawie nieudzielenia absolutorium dla prezydenta Miasta Nowego Sącza za 2020 rok. 8 radnych było za nieudzieleniem absolutorium, 11 przeciw, 2 wstrzymało się od głosu, 2 nie głosowało. Uchwałę w sprawie absolutorium rada podejmuje również bezwzględną większością głosów. Oznacza to tym samym, że uchwała nie została przyjęta.

Po zakończeniu głosowań na profilu Prezydenta Nowego Sącza opublikowany został komunikat, w którym Ludomir Handzel podkreślił, że najważniejszy dla niego jest głos mieszkańców.