Nowy Sącz. Rada Miasta po raz kolejny nie udzieliła wotum zaufania prezydentowi Ludomirowi Handzlowi

Opublikowano 30 czerwca 2021 przez
Nowy Sącz. Rada Miasta po raz kolejny nie udzieliła wotum zaufania prezydentowi Ludomirowi Handzlowi
Ratusz w Nowym Sączu – fot. Maciej Berowski

Już trzeci rok z rzędu Rada Miasta nie udzieliła wotum zaufania prezydentowi Ludomirowi Handzlowi.

Wczorajsza sesje Rady Miasta trwała kilkanaście godzin. Wystąpienia radnych w znacznej części miały charakter polityczny i nie odnosiły się do pracy samego prezydenta. Po wielogodzinnej, burzliwej dyskusji radni przystąpili do głosowania.

Wotum zaufania – wyniki głosowania 

11 radnych głosowało za udzieleniem wotum zaufania prezydentowi, 10 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. Jednak wotum zaufania nie zostało udzielone, ponieważ konieczna jest bezwzględna większość głosów.

Absolutorium – wyniki głosowania 

Następnie radni głosowali nad podjęciem uchwały w sprawie nieudzielenia absolutorium dla prezydenta Miasta Nowego Sącza za 2020 rok. 8 radnych było za nieudzieleniem absolutorium, 11 przeciw, 2 wstrzymało się od głosu, 2 nie głosowało. Uchwałę w sprawie absolutorium rada podejmuje również bezwzględną większością głosów. Oznacza to tym samym, że uchwała nie została przyjęta.

Po zakończeniu głosowań na profilu Prezydenta Nowego Sącza opublikowany został komunikat, w którym Ludomir Handzel podkreślił, że najważniejszy dla niego jest głos mieszkańców.