Przejdź do treści


Nowy Sącz. Prezydium Rady Miasta nie zwołało sesji mimo apeli prezydenta

Ratusz w Nowym Sączu - Fot. Maciej Berowski

Trzecia część XXVIII sesji Rady Miasta Nowego Sącza miała odbyć się 16 marca, jednak została odwołana przez wiceprzewodniczącego RM Michała Kądziołkę z obawy o zagrożenie spowodowane koronawirusem. Prezydent Ludomir Handzel zawnioskował o zwołanie sesji Rady Miasta na piątek. Skierował również do radnych pismo informujące o podjętych środkach mających zapewnić bezpieczeństwo radnych w trakcie sesji w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego.

Prezydent zapowiedział także, że zaproponuje zdjęcie z posiedzenia Rady Miasta punktów, które mogą tę sesję przedłużyć. – Kwestie, które muszą zostać omówione to tematy budżetowe i strategiczne oraz zgoda na zbycie udziałów MKS Sandecja. Podjęcie tych uchwał spowoduje, że będziemy mogli normalnie funkcjonować i nie paraliżować miasta. – Argumentował prezydent.

Mimo że sesja Rady Miasta formalnie nie została zwołana przez przewodniczącą Iwonę Mularczyk ani żadnego z wiceprzewodniczących w Ratuszu pojawili się radni klubów Koalicja Nowosądecka oraz Koalicja Obywatelska. Obecni na sali radni apelowali do prezydium Rady Miasta o odpowiedzialność i niewykorzystywanie aktualnej sytuacji do walki politycznej.