Przejdź do treści


Nowy Sącz: Prezydent Ludomir Handzel prezentuje wyniki audytu w spółce MKS Sandecja

Przezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel - foto. UMNS

Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel podczas dzisiejszego briefingu prasowego przedstawił informacje na temat sytuacji finansowej klubu Sandecja S.A.

Wynik przeprowadzonego audytu jednoznacznie pokazały że Miasto Nowy Sącz będące właścicielem Sandecja musi dopłacać 630 tys. złotych miesięcznie do działalności spółki. W skali roku to ponad 7,5 mln złotych. Miasto szuka prywatnego inwestora, który w jakiejś części, a może w całości przejmie wydatki klubu. Prezydent Handzel chce aby na temat przyszłości Sandecji wypowiedzieli się sądeccy radni na najbliższej sesji Rady Miasta Nowego Sącza – Rada Nadzorcza sportowej spółki akcyjnej MKS Sandecja Nowy Sącz dokonała przeglądu i oceny sytuacji spółki. Otrzymałem opasły raport, który, mam nadzieję, będzie przyczynkiem do dyskusji na najbliższej sesji Rady Miasta Nowego Sącza, jeśli radni wprowadzą do porządku obrad tak ważny temat jak Sandecja, która od wielu lat jest naszą chlubą, sławiącą Nowy Sącz w całej Polsce.

Slajdy z prezentacji przedstawionej przez Prezydenta Ludomira Handzela:

Zdaniem prezesa spółki, Tomasza Michałowskiego, mieszkańcy Nowego Sącza przyzwyczaili się, że Sandecja jest klubem miejskim i przez lata była utrzymywana przez miasto. – Stan spółki zostanie przedstawiony na najbliższej sesji Rady Miasta i rzeczywiście Rada będzie musiała wypowiedzieć się, w którym kierunku będziemy zmierzać. Czy zostawimy taką sytuację, jaka jest, że stuprocentowy ciężar prowadzenia tego klubu spoczywa na barkach miasta, czy być może będziemy szukać prywatnego inwestora, który w jakiejś części, a może w całości przejmie wydatki klubu z zachowaniem nazwy, herbu oraz miejsca, w którym będą odbywać się mecze.

/źródło i foto.: UMNS