Przejdź do treści


Nowy Sącz: Podpisano umowę na budowę nowego Dworca MPK

Podpisano umowę na budowę nowego Dworca MPK - Fot. UM NS

8 marca w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Nowym Sączu podpisano umowę na przebudowę dworca MPK przy ul. Kolejowej. Wykonawcą inwestycji będzie sądecka firma Erbet sp. z o.o. W imieniu inwestora umowę podpisał prezes zarządu MPK w Nowym Sączu Andrzej Górski a w imieniu wykonawcy prezes zarządu firmy Erbet Tomasz Ćwikowski oraz członkowie zarządów obydwu przedsiębiorstw.

Nowy dworzec ma posiadać dwie kondygnacje. Na parterze budynku planowana jest poczekalnia dla pasażerów (wyposażona w tablice informacyjną, biletomat), Punkt Obsługi Klienta, lokale usługowo-handlowe oraz publiczna toaleta. Na pierwszym piętrze będą znajdowały się pomieszczenia wykorzystywane dla potrzeb MPK. Budynek nowego dworca ma być także przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przebudowa dworca to część zadań projektu pn.”Rozbudowa niskoemisyjnego systemu transportu publicznego aglomeracji sądeckiej”, w ramach którego przewidziano także, między innymi, zakup 32 autobusów (w tym dwóch elektrycznych) oraz powstanie parkingu Park&Ride w Starym Sączu. Wartość całego projektu to ponad 61 mln. zł, miasto Nowy Sącz pozyskało ponad 40 mln złotych dofinansowania na ten cel z Funduszy Europejskich – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 4.5.2. “Niskoemisyjny transport miejski”.

Jak informuje Urząd Miasta – Koszt przebudowy dworca oszacowano na 11 mln złotych. W czasie budowy komunikacja autobusowa ma funkcjonować bez większych utrudnień. Oddanie gotowego dworca ma nastąpić po 18 miesiącach.