Przejdź do treści


Nowy Sącz: Podatek zapłacisz także przelewem!

Laptop - fto. pixabay.com

Wydział Wymiaru i Księgowości Podatków Urzędu Miasta Nowego Sącza uprzejmie informuje, że wpłaty z tytułu:

  • podatku od nieruchomości,
  •  podatku rolnego,
  • podatku leśnego,
  • podatku opłacanego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego,
  • podatku od środków transportowych

oraz

  •  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • opłaty skarbowej i targowej

można dokonywać:

  • w kasie Urzędu Miasta, Rynek 1, pok. nr 5, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.00,
  • w punkcie kasowym w Galerii Trzy Korony, ul. Lwowska 80, poziom -2, od poniedziałku do soboty w godzinach 10.00-18.00,
  • na indywidualny numer rachunku bankowego umieszczony w decyzji wymiarowej przesłanej do podatnika na 2018 rok lub na rachunek bankowy tut. Organu podatkowego tj. 33 1050 1445 1000 0023 5299 0531 w ING Bank Śląski S.A. Oddział Nowy Sącz, ul. Kościuszki 13, bez dodatkowych opłat.

/UM NS