Przejdź do treści


Nowy Sącz otrzymał dofinansowanie do remontu ulicy Matejki

Dzięki współpracy władz Nowego Sącza z wojewodą małopolskim Krzysztofem Klęczarem, miasto otrzymało dofinansowanie do gruntownego remontu ulicy Matejki.

Wartość dofinansowania to ponad 1,5 mln złotych. Spotkanie, które odbyło się w nowosądeckim ratuszu, było nie tylko formalnym aktem podpisania umowy na dofinansowanie remontu ul. Matejki, ale również okazją do podkreślenia roli samorządów lokalnych w procesie rozwoju kraju. Samorządowcy z południowej Małopolski, reprezentujący powiaty nowosądecki, gorlicki i limanowski, uczestniczyli w tym ważnym wydarzeniu, podkreślając znaczenie partnerstwa pomiędzy władzami centralnymi a lokalnymi.

 

-Spotykamy się w terenie, by pokazać, jak ważny jest dla nas samorząd i jak ważnym partnerem są dla nas samorządowcy. Z tego naboru ponad 300 mln zł trafia do Polski lokalnej – podkreślił Krzysztof Klęczar.

Prezydent Ludomir Handzel podziękował wojewodzie za jego obecność w Nowym Sączu, wyraził również zadowolenie z rządowych obietnic dalszego wspierania lokalnego samorządów. – Wiele inwestycji jeszcze przed nami – zaznaczył.

Dofinansowanie na remont ulicy Matejki pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2024. Całkowita kwota, przekraczająca 1,5 mln złotych, pokryje 50 procent szacowanej wartości zadania. Prace obejmą przebudowę odcinka o długości 750 metrów, rozpoczynając od skrzyżowania z ulicą Młyńską i kończąc na skrzyżowaniu z ulicą Lwowską. Planowany termin zakończenia prac ustalono na 31 sierpnia 2024 roku.

Zakres prac remontowych na ulicy Matejki jest szeroki i obejmuje m.in.:

  • Przebudowę istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z podbudową.
  • Modernizację istniejącego obustronnego krawężnika.
  • Remont chodnika, aby zapewnić bezpieczeństwo pieszym.
  • Poprawę oświetlenia ulicznego poprzez montaż energooszczędnego oświetlenia LED.
  • Instalację latarni doświetlających przejścia dla pieszych.
  • Modernizację sygnalizacji świetlnej, włączając w to montaż nowych masztów sygnalizacyjnych i uzupełnienie kanalizacji kablowej.
  • Montaż aktywnego oznakowania na przejściach dla pieszych, zwiększający bezpieczeństwo na drodze.

/źródło: UM NS