Przejdź do treści


Nowy Sącz. Ogłoszono przetarg na przebudowę Al. Piłsudskiego i budowę dwóch nowych rond

Al. Piłsudskiego w Nowym Sączu

Miejski Zarząd dróg w Nowym Sączu ogłosił w poniedziałek przetarg na przebudowę Al. Piłsudskiego wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Kamienną na rondo turbinowe i przebudową skrzyżowania z ul. Nawojowską na klasyczne rondo.

Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest wykonanie robót budowlanych dot. przebudowy Al. Piłsudskiego w Nowym Sączu na odcinku od km 68+883,42 do km 69+511,11 wraz z przebudową skrzyżowania Al. Piłsudskiego z ulicą Kamienną na rondo turbinowe i przebudową skrzyżowania Al. Piłsudskiego z ulicą Nawojowską na rondo małe. Zakres zaplanowanych prac obejmuje wykonanie przebudowy nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej, ścieżki pieszo-rowerowej, zatok autobusowych, zjazdu indywidualnego, wpustów deszczowych, oświetlenia ulicznego oraz budowę kanału technologicznego. Termin składania ofert mija 14 lipca burzącego roku.

/źródło: MZD Nowy Sącz