Nowy Sącz. Mimo licznych inwestycji w sprawozdaniu za 2020 rok Miasto wykazało ponad 31,5 mln zł nadwyżki

Opublikowano 1 kwietnia 2021 przez
Nowy Sącz. Mimo licznych inwestycji w sprawozdaniu za 2020 rok Miasto wykazało ponad 31,5 mln zł nadwyżki
Prezydent Ludomir Handzel – fot. UM NS / Zdjęcia archiwalne

Mimo rozpoczęcia i przeprowadzenia wielu inwestycji prezydentowi Nowego Sącza udało się zamknąć Budżet Miasta za 2020 rok nadwyżką w kwocie ponad 31,5 mln mln zł.

Wczoraj prezydent Nowego Sącza podpisał sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2020. W sprawozdaniu  wykazano pozostałość wolnych środków z ubiegłego roku w łącznej kwocie 31 511 882,71 zł. Część tej kwoty w to środki, którymi ze względów prawnych Miasto nie może swobodnie rozporządzać. Jednak do dyspozycji władz miasta i tak pozostaje – 9 831 312,13 zł.

– Nie sprzedałem żadnej spółki miejskiej, a środki są – zaznacza Ludomir Handzel, który już wie co zrobić z nadwyżką. – W trudnym okresie epidemii, musimy przede wszystkim zabezpieczyć sprawne funkcjonowanie Miasta, a także ochronić Mieszkańców przed wzrostem kosztów utrzymania. Dlatego w najbliższym czasie wystąpię z propozycjami zwiększenia planowanych przychodów ogółem o kwotę 3.040.000 zł stanowiącą pozostałość niewykorzystanych środków z ubiegłego roku – mówi prezydent Nowego Sącza.

Powyższe środki prezydent proponuję przeznaczyć   na następujące wydatki majątkowe:

  • kwotę 1.500.000 zł na dokapitalizowanie spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – jako wkład własny do inwestycji, które chronią środowisko i umożliwiają obniżanie opłat za ciepłą wodę.
  • kwotę 500.000 zł na dotacje celowe – dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na wymianie źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Miasta Nowego Sącza, co jest kluczowe dla poprawy jakości powietrza.
  • kwotę 1.000.000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki NOVA w  Nowym Sączu, dzięki czemu będzie można uniknąć podwyżek opłat za śmieci i utrzymać je na jednym z najniższych poziomów w Polsce.
  • kwotę 40.000 zł na modernizację dachu Małej Galerii – inwestycja niezbędna dla utrzymania dostępności tej instytucji kultury dla Mieszkańców.

 Z wyżej wymienionej kwoty konieczne będzie pokrycie również innych niezbędnych potrzeb, które są znane  już w chwili obecnej tj.:

  1. 1.400.000 zł  – brakująca kwota dopłaty do wody dotycząca podjętej uchwały do dnia 27.05.2021. Zabezpieczono kwotę 4.100.000 a winno być minimum 5.500.000 zł
  2. 1.000.000 zł – odśnieżanie Miasta w sezonie zima 2021r.
  3. 4.000.000 zł – „rezerwa” na zwrot środków do oświaty, które przekazano do MPK – oświata nie może ucierpieć !
  4. 500.000 zł – koszty utrzymania Parku Strzeleckiego w okresie od 5/2021-12/2021
  5. Ubytki w dochodach z PIT w związku z pandemią – ok. 150 000 zł 
  6. Ubytki w dochodach ze sprzedaży majątku – ok. 150 000 zł