Nowy Sącz ma nowy herb, sztandar i pieczęć miasta

Opublikowano 18 października 2017 przez
Nowy Sącz ma nowy herb, sztandar i pieczęć miasta

Po uzyskaniu pozytywnych opinii w sprawie projektów herbu, flagi, sztandaru i pieczęci miasta Nowego Sącza Komisji Heraldycznej i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rada Miasta Nowego Sącza ustanawia jako obowiązujące znaki miasta zaprojektowane przez zespół ekspertów z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Herb Miasta Nowy Sącz

Herb Miasta Nowy Sącz

pieczęć Miasta Nowy Sącz

pieczęć Miasta Nowy Sącz

Sztandar Miasta Nowy Sącz

Sztandar Miasta Nowy Sącz