Przejdź do treści


Nowy Sącz: Konkurs na nazwy obiektów infrastruktury drogowej w Mieście

foto. UMNS

Prezydent Miasta Nowego Sącza ogłosił konkurs na nazwę sześciu obiektów infrastruktury drogowej w Mieście.

Konkurs obejmuje nazwy dla następujących obiektów:

  1. Most na obwodnicy północnej (w ciągu drogi krajowej nr 28);
  2. Rondo u zbiegu ulic: Hallera, Sucharskiego oraz Barskiej;
  3. Budowana aktualnie przeprawa mostowa na rzece Dunajec w ciągu ul. Legionów (tzw. most heleński);
  4. Most w ciągu ul. Nowochruślickiej;
  5. Skwer nad rzeką Kamienicą u zbiegu ulic Tarnowskiej, Paderewskiego i Kraszewskiego;
  6. Rondo u zbiegu ulic: Starowiejskiej, Dunajcowej i Krakowskiej (os. Helena).

Swoje prepozycje nazw obiektów infrastruktury drogowej w Nowym Sączu mogą zgłaszać pełnoletni mieszkańcy Nowego Sącza. Zgłoszeń można dokonywać drogą mailową (wau.sekretariat@nowysacz.pl), lub pocztą tradycyjną w terminie do 30 kwietnia 2019 r. (wtorek) do godziny 15:30. do Wydziału Architektury, Budownictwa i Geodezji Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5 z dopiskiem „Konkurs na Nazwę Obiektów Infrastruktury Drogowej w Mieście Nowym Sączu”.

Osoby pragnące wziąć udział w konkursie powinny dokonać zgłoszenia za pomocą formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1 oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2).

Dla Uczestników Konkursu przewidywane są następujące nagrody w danych kategoriach:
I miejsce: podwójny karnet zniżkowy uprawniający do pięciokrotnego skorzystania z sauny zlokalizowanej w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu w wymiarze jednej godziny. Cena jednego wejścia 1 zł/osobę.
II miejsce: podwójny karnet zniżkowy uprawniający do pięciokrotnego skorzystania z basenu wewnętrznego zlokalizowanego w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu w wymiarze jednej godziny. Cena jednego wejścia: 1zł/osobę.

Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Nowego Sącza pod adresem https://bip.malopolska.pl/nowysacz,a,1578101,zarzadzenie-prezydenta-miasta-nowego-sacza-nr-1622019viii-z-dnia-20-marca-2019-r.html

/źródło: UMNS