Przejdź do treści


Nowy Sącz. Jest zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez przewodniczącą RM Iwonę Mularczyk

Ratusz w Nowym Sączu - fot. Maciej Berowski

Do Prokuratury Regionalnej w Krakowie trafiło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez przewodniczącą Rady Miasta Nowego Sącza Iwonę Mularczyk podpisane przez 12 nowosądeckich radnych. Zdaniem większości radnych Iwona Mularczyk mogła dopuścić się przestępstwa polegającego na konsekwentnym niepoddawaniu pod głosowanie złożonego w październiku 2021 roku wniosku o odwołanie przewodniczącej Rady Miasta.

Przypomnijmy – Po tym, jak radny Krzysztof Głuc odszedł z Klubu PiS Wybieram Nowy Sącz a radny Maciej Rogóż został z niego wyrzucony PiS stracił większość w Radzie Miasta. Od tego czasu 12 radnych kilkukrotnie próbowało poddać pod obrady wniosek o odwołanie przewodniczącej Rady Miasta. Jednak Iwona Mularczyk konsekwentnie odmawia zorganizowania sesji stacjonarnej w Ratuszu twierdząc jednocześnie, że głosowanie w sprawie jej odwołania nie może odbyć się na sesji zdalnej, gdyż taki tryb obradowania nie daje możliwości tajnego głosowania.

– Od pół roku podejmujemy różne kroki formalno-prawne celem poddania pod obrady wniosku o odwołanie przewodniczącej. Wnioski formalne w tym zakresie na sesjach Rady Miasta w ogóle nie są poddawane pod głosowanie – są odrzucane. Składaliśmy wnioski o zwołanie sesji nadzwyczajnej z tym punktem, gdzie Ustawa Samorządowa wprost mówi, że jeżeli wniosek został złożony prawidłowo przewodniczący jest zobowiązany zwołać taką sesję. Również tego typu wnioski były ignorowane. – Mówi radny Maciej Prostko z Koalicji Nowosądeckiej.