Przejdź do treści


Nowy Sącz: Jak wygląda rzeczywiste zadłużenie miasta?

Ratusz w Nowym Sączu - fot. Maciej Berowski

W ostatnim czasie na sądeckich ulicach pojawiły się bilbordy informujące mieszkańców o rzekomym zadłużeniu Miasta Nowego Sącza. Kampania ta zapewne ma związek z zbliżającymi się wyborami samorządowymi i ma uderzyć w obecnie urzędującego prezydenta.

Czy rzeczywiście zadłużenie Miasta wynosi 205 mln zł? Aby się o tym przekonać postanowiliśmy sprawdzić wysokość zobowiązań Miasta Nowego Sącza na koniec 2022 roku na podstawie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, zatwierdzającej sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta.

W uchwale RIO z dnia 21 kwietnia 2023 roku, w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za 2022 rok znalazła się informacja, że łączna kwota długu Miasta Nowego Sącza na koniec 2022 roku wyniosła 70 859 451,08 zł co stanowi 9,73% wykonanych dochodów. Dla porównania na dzień 21 grudnia 2014 roku łączna kwota długu Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wyniosła 95 877 920 zł – co stanowiło 22,82 % wykonanych dochodów.

Jak wygląda zadłużenie Nowego Sącza na tle innych miast?