Nowy Sącz: I Nowosądecka Familiada Sportowa

Opublikowano 8 lutego 2017 przez
Nowy Sącz: I Nowosądecka Familiada Sportowa

W rywalizacji mogą wziąć udział drużyny, składce się z 3-5 osób w schemacie „młodzież – dzieci” lub opiekun dorosły (dzieci w wieku do 12 lat). Zgłoszenia do zawodów można dokonać kapitan drużyny wysyłając wiadomość na adres pir@mosir-ns.pl, lub osobiście w dniu zawodów na 30 min. przed ich rozpoczęciem. Każda drużyna  otrzymuje numer startowy, który pozwoli na sprawne przeprowadzenie imprezy i jej sędziowanie. Drużyna na starcie otrzymuje karty startowe na których znajdują się  poszczególne konkurencje i które wręcza sędziom w celu wpisania osiągniętego wyniku. W każdej konkurencji musi brać udział min. 3 osoby Oceną  rywalizacji zajmuje się zespół sędziowski, do którego należy ostateczna interpretacja wyników rywalizacji. Decyzje zespołu sędziowskiego są ostateczne. Sędziowie punktowi, na poszczególnych stanowiskach,  posiadają karty punktacji  z numerami drużyn. Wpisują tam  wyniki osiągane przez poszczególne drużyny. Po zakończeniu typują 10 najlepszych drużyn przyznając im odpowiednią – wcześniej ustaloną ilość punktów. Komisja Głowna na tej podstawie wyłania piątkę finalistów. Finał sędziują sędziowie z Komisji Głównej przy pomocy sędziów punktowych. Drużyny zmierzą się w następujących konkurencjach:

 1. „Bieg kelnera”
 2. „Bieg po buty”
 3. „Lotnisko”
 4. „Rzut do celu”
 5. „Celne oko”
 6. „Ping-pong”
 7. „Rodzinny badminton”
 8. „Piłkarski slalom”
 9. „Wyścig skokami”
 10. „Rzuty do celu”
 11. „Jajko na łyżce”
 12. „Slalom z zamkniętymi oczami”
 13. „Kręgle piłkarskie”
 14. „Turniej serso”
Zasady konkursu: Drużyna zostanie klasyfikowana, jeżeli weźmie udział przynajmniej w 10-ciu z 14 proponowanych dyscyplin sportowych. Kolejność startu w poszczególnych konkurencjach jest dowolna. Drużyna ma prawo do przeprowadzenia startu próbnego. Powinna jednak ten fakt zgłosić  sędziom na poszczególnych stanowiskach. Po dokonaniu startu sędziowie odnotowują wynik w karcie drużyny oraz na Karcie Sędziowskiej przypisanej do każdej dyscypliny. Po zakończeniu I etapu zawodów – Sędziowie Punktowi przyznają 10-ciu najlepszym drużyną odpowiednią ilość punktów ( I miejsce – 12 pkt , II miejsce – 10 III miejsce – 8 pkt …. 10-te miejsce  – 1 pkt.). Komisja Główna typuje do Finału 5 najlepszych drużyn. Konkurencje finałowe są rozgrywane według nieco innych zasad i stanowią pewnego rodzaju niespodziankę. Finał rozgrywany jest równolegle dla wszystkich drużyn. Nagrody: każdy uczestnik finału zostaje nagradzany. więcej informacji dostępnych pod adresem: http://www.nowysacz.pl/komunikaty-biura-prasowego/15997]]>